Anabell Slovensko | Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy

MENTÁLNA ANOREXIA

Mentálna anorexia je ochorenie charakterizované najmä úmyselným znižovaním a udržiavaním nízkej telesnej hmotnosti. To je spojené s ovládajúcim presvedčením o vlastnej nadváhe a strachom z priberania. Nízka hmotnosť sa dosahuje hladovaním a/alebo kompenzačným správaním. Zdravotnými dôsledkami sú podvýživa, sekundárne endokrinné a metabolické zmeny, narušenie telesných funkcií.

- Zistite viac -

MENTÁLNA BULÍMIA

Mentálna bulímia je ochorenie, pre ktoré sú charakteristické najmä opakujúce sa a nekontrolovateľné záchvaty prejedania. Po záchvatoch prejedania sa objavujú intenzívne negatívne emócie, ktorých sa človek snaží zbaviť kompenzačným správaním (napr. zvracaním). Ďalšími typickými príznakmi sú strach z priberania a nadmerný záujem o vzhľad a hmotnosť. Dôsledkom sú rôzne zdravotné ťažkosti.

- Zistite viac -

ZÁCHVATOVITÉ PREJEDANIE

Záchvatovité prejedanie je charakteristické najmä opakovanými a nekontrolovateľnými záchvatmi prejedania sa. Avšak, na rozdiel od mentálnej bulímie, po záchvate prejedania sa, nesiaha človek ku kompenzačnému správaniu (pôst alebo zvracanie). Prejedanie je spojené so stratou kontroly nad schopnosťou zdržať sa jedenia alebo zastaviť ho.

- Zistite viac -

PSYCHOGÉNNE PREJEDANIE

Psychogénne prejedanie (laicky nazývané aj emocionálne jedenie) je charakterizované prejedaním sa s cieľom uľaviť si od negatívnych emócií alebo od napätia pri zvýšenej záťaži. Často pri ňom nie je prítomný pocit hladu. Zvyčajne dochádza k prejedaniu vysokokalorickou potravou (sladké a mastné). Ide teda o maladaptívny mechanizmus zvládanie záťaže.

- Zistite viac -

NOČNÉ PREJEDANIE

Syndróm nočného prejedania je charakterizovaný opakovanými epizódami nočného jedenia, t.j. excesívnym jedením po už skonzumovanej večeri alebo jedením po zobudení sa zo spánku. Ak človek nemá jedlo k dispozícii, jesť nemusí. Jedeniu po zobudení sa typicky predchádza obmedzovanie večerného jedla a nespavosť. Človek jedlo konzumuje vedome a pamätá si to.

- Zistite viac -

ĎALŠIE TÉMY

Príčiny

Na rozvoji porúch príjmu potravy sa podieľajú rôzne a vzájomne sa ovplyvňujúce faktory. Nemajú jednu konkrétnu príčinu.

- Zistite viac -

Dôsledky

Poruchy príjmu potravy sú spojené so závažnými dôsledkami na zdraví i na každej oblasti každodenného života človeka.

- Zistite viac -

Mýty

Poruchy príjmu potravy sú spojené s rôznymi mýtmi a stereotypmi. Tie ovplyvňujú postoje k tomuto ochoreniu.

Body image

Body image znamená telesné sebapojatie. Je to postoj k vlastnému telu, súhrn myšlienok a emócií, ktoré o ňom máme.

Urobte prvý krok

Poraďte sa Otestujte svoj stav