Anabell Slovensko | Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy

OZ Anabell Slovensko

Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy

informácie telefonické a e-mailové konzultácie multidisciplinárnosť svojpomocná platforma prevencia osveta destigmatizácia vzdelávanie odborníkov výskum publikácie

Ľudia s poruchami
príjmu potravy

Ak si myslíte, že môžete mať ťažkosti s poruchami príjmu potravy alebo už viete, že ich máte a hľadáte informácie o ich liečbe.

Možnosti liečby

Príbuzní
 

Ak máte v rodine alebo v okolí človeka s poruchou príjmu potravy a hľadáte informácie, ktoré by mohli pomôcť Vám alebo Vášmu blízkemu.

12 zásad pre príbuzných

Partneri
a podporovatelia

Ak už ste našimi partnermi, ak sa nimi chcete stať alebo ak nás chcete podporiť a hľadáte informácie ako to môžete spraviť.

Podpora a partnerstvá
Tím zakladateliek OZ Anabell Slovensko

O OZ ANABELL SLOVENSKO

Sme platforma spájajúca odborníkov pracujúcich s ľuďmi s poruchami príjmu potravy a ich príbuznými. Sme prvé informačné a kontaktné centrum na Slovensku špecializujúce sa na toto ochorenie. Naším cieľom je poskytovanie informácií a konzultácií, rozvíjanie multidisciplinárnej spolupráce, aktivizácia svojpomocnej platformy, prevencia a osveta, destigmatizácia, vzdelávanie odborníkov i laikov, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.
Viac o OZ Anabell Slovensko

Obálka knihy V zdravom duchu zdravé telo

E-book: V zdravom duchu zdravé telo

od autorky Mgr. Kataríny Vítkovej

Možnosti liečby porúch príjmu potravy na Slovensku

Ambulantný psychiater

- Zistite viac -

Psychoterapia a poradenstvo

- Zistite viac -

Skupinová psychoterapia

- Zistite viac -

Psychoedukácia

- Zistite viac -

Nutričné poradenstvo

- Zistite viac -

Peer-poradenstvo

- Zistite viac -

Svojpomocné platformy

- Zistite viac -

Hospitalizácia

- Zistite viac -

Psychologické poradenstvo pre príbuzných

- Zistite viac -

Urobte prvý krok

Poraďte sa Otestujte svoj stav