Anabell Slovensko | Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy

E-book: V zdravom duchu zdravé telo

od autorky Mgr. Kataríny Vítkovej

E-book je kniha určená ľuďom s ťažkosťami s poruchami príjmu potravy. Môže byť pre Vás užitočná aj v prípade, ak Vám toto ochorenie nebolo diagnostikované, ale cítite, že Váš vzťah k jedlu a k sebe samému, je pre Vás zaťažujúci. Ak už liečbou prechádzate, môže byť pre Vás doplnkom liečby.

Kniha pozostáva zo siedmych tematicky rôznorodých kapitol. Je orientovaná na emočný zážitok a prehlbovanie uvedomovania si vlastného tela. To znamená, že v každej kapitole nájdete krátke informácie, ale predovšetkým rôzne cvičenia a tipy.

E-book nenahrádza liečbu porúch príjmu potravy!

E-book Vám pošleme bezplatne na e-mail.