Anabell Slovensko | Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy

Možnosti liečby porúch príjmu potravy na Slovensku

OZ Anabell Slovensko neposkytuje nižšie uvedené možnosti liečby. Poskytuje  informácie o liečbe a kontakty na odborníkov, ktorí ju poskytujú.

Ambulantný psychiater

Ambulantná forma psychiatrickej liečby porúch príjmu potravy lekárom - pedopsychiatrom (pre deti a dorast) alebo psychiatrom (pre dospelých).

- Zistite viac -

Psychoterapia a poradenstvo

Pravidelné stretnutia s terapeutom pre ľudí s poruchami príjmu potravy s cieľom získať podporu a naštartovať žiaducu zmenu smerom k uzdraveniu.

- Zistite viac -

Skupinová psychoterapia

Pravidelné stretnutia skupiny ľudí s poruchami príjmu potravy vedené psychoterapeutom s cieľom pomáhať členom naštartovať žiadúcu zmenu smerom k uzdraveniu.

- Zistite viac -

Psychoedukácia

Séria stretnutí so psychológom pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych s cieľom poskytnúť im relevantné a komplexné informácie o ochorení.

- Zistite viac -

Nutričné poradenstvo

Poradenstvo vedené nutričným poradcom, ktorý pre človeka s poruchou príjmu potravy vytvára personalizovaný a stabilný stravovací režim a nutričný plán.

- Zistite viac -

Peer-poradenstvo

Poradenstvo vedené “peer-om”, t.j. zaškolenou laickou terapeutkou s osobnou skúsenosťou s poruchou príjmu potravy a jej liečbou.

- Zistite viac -

Svojpomocné platformy

Rôzne formy vzájomnej, laickej pomoci ľudí s poruchami príjmu potravy alebo so skúsenosťou s nimi, založená na vzájomnej podpore a zdieľaní skúseností.

- Zistite viac -

Hospitalizácia

Liečba detí, dorastu a dospelých počas hospitalizácie na rôznych somatických a psychiatrických oddeleniach či špecializovaných psychiatrických klinikách.

- Zistite viac -

Psychologické poradenstvo pre príbuzných

Pomoc a podpora poskytovaná psychológom pre partnerov, rodičov a pre všetkých, ktorí sú blízki ľuďom s poruchami príjmu potravy.

- Zistite viac -

Urobte prvý krok

Poraďte sa Otestujte svoj stav