Anabell Slovensko | Pomáhame ľuďom s poruchami príjmu potravy

O OZ Anabell Slovensko

Čo sme ?

 • Sme občianské združenie založené odborníkmi z rôznych pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s ľuďmi s poruchami príjmu potravy a ich blízkymi. Toto združenie sme založili, pretože vnímame narastajúci počet ľudí s týmito ťažkosťami. Chceli by sme im touto cestou poskytnúť relevantné a odborne garantované informácie o poruchách príjmu potravy a o ich liečbe, pomôcť im tak zorientovať sa v ich ťažkostiach.
 • Sme informačná platforma spájajúca nielen rôznych odborníkov venujúcich sa tejto problematike, ale i ľudí s osobnou skúsenosťou s poruchami príjmu potravy.
 • Sme prvé slovenské kontaktné a konzultačné centrum so sídlom v Bratislave a s infolinkou v Žiline. To znamená, že prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie poskytujeme informácie o poruchách príjmu potravy, o možnostiach ich liečby, alebo poskytujeme kontakty na odborníkov (ambulantných psychiatrov, psychológov, psychoterapeutov, nutričných poradcov a nemocničné zariadenia) a na svojpomocné platformy.

  Čo nie sme ?

 • Nie sme zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnícke služby.
 • Nie sme centrum s kamenným sídlom. Informácie poskytujeme telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 • Nie sme poskytovateľom liečby pre ľudí s ťažkosťami s poruchami príjmu potravy.
 • Nie sme súčasťou či pobočkou českej neziskovej organizácie Centrum Anabell. Inšpirujeme sa však jej viac ako 15-ročnou tradíciou s prácou s ľuďmi s poruchami príjmu potravy. Na túto tradíciu, s povolením Centra Anabell, odkazujeme v názve nášho občianského združenia.

Čo je naším cieľom ?

 • Poskytovanie relevantných a odborne garantovaných informácií o poruchách príjmu potravy a o možnostiach ich liečby na Slovensku.
 • Poskytovanie kontaktov na odborníkov (ambulantných psychiatrov, psychológov, psychoterapeutov, nutričných poradcov, nemocničné zariadenia, atď.) pracujúcich s ľuďmi s poruchami príjmu potravy a ich blízkymi i na svojpomocné platformy.
 • Rozvíjanie multidisciplinárnej spolupráce rôznych pomáhajúcich profesií a rôznych medicínskych odborov pri liečbe porúch príjmu potravy. Medzi tieto medicínske obory patrí psychiatria, pediatria, interná medicína, gynekológia, gastroenterológia, zubné lekárstvo, atď.
 • Aktivizácia svojpomocnej platformy v podobe pomoci pri vytváraní i pri samotnom fungovaní svojpomocných skupín a v podobe vytvárania pozitívne ladenej, motivujúcej a podpornej komunity ľudí s ťažkosťami s poruchami príjmu potravy a ich blízkymi na sociálnych sieťach.
 • Podporovanie prevencie a osvety v problematike porúch príjmu potravy spoluprácou so základnými i strednými školami, Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a ďalšími organizáciami, vytváraním preventívnych programov a organizáciou osvetových podujatí.
 • Podporovanie destigmatizácie v oblasti porúch príjmu potravy a odbúravanie nepravdivých mýtov a stereotypov, ktoré sú s nimi spojené.
 • Vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti a organizovanie vzdelávacích podujatí a workshopov.
 • Rozvíjanie i podporovanie vedecko-výskumnej činnosti v problematike porúch príjmu potravy a približovanie odborných, nových i dostupných informácií prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti.

Zakladatelia OZ Anabell Slovensko

Mgr. Zuzana Adamčíková fotka

Mgr. ZUZANA ADAMČÍKOVÁ

Predsedkyňa OZ Anabell Slovensko
Klinická psychologička a psychoterapeutka
- Zobrazte kontakt -
Bc. Nina Debnáriková

Mgr. Nina Debnáriková

Podpredsedníčka OZ Anabell Slovensko
Psychologička, frekventantka v psychoterapeutickom výcviku

- Zobrazte kontakt -
Mgr. Katarína Vítková

Mgr. KATARÍNA VÍTKOVÁ

Psychologička a terapeutka pre dospelých
- Zobrazte kontakt -
Mgr. Zuzana Palenčárová

Mgr. ZUZANA PALENČÁROVÁ

Klinická psychologička a terapeutka pre deti a dospievajúcich
- Zobrazte kontakt -
RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

RNDr. BARBARA SVIEŽENÁ, PhD.

Nutričná poradkyňa
- Zobrazte kontakt -
Mgr. Jarmila Švédová

Mgr. JARMILA ŠVÉDOVÁ

Psychologička
- Zobrazte kontakt -
Mudr. Genovéva Almássyová

MUDr. GENOVÉVA ALMÁSSYOVÁ

Odborná garantka OZ Anabell Slovensko
psychiatrička a psychoterapeutka
Momentálne pôsobí v Českej republike.

Ako sa môžete zapojiť?

Ak sa i Vy chcete zapojiť, môžete sa stať naším partnerom, finančne podporiť našu činnosť alebo nám odporučiť niekoho, o kom by sme podľa Vás mali vedieť. Staňte sa našim partnerom Podporte nás finančne Odporučte nám